Тарифи

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу акцій для фізичних осіб (на фондовій біржі) */**:

0,20% від суми договору. Якщо вказана сума становить більше 5 000,00 грн., то розмір винагороди має бути не менше 200,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу акцій для фізичних осіб (поза фондовою біржею) **:

0,20% від суми договору. Якщо вказана сума становить більше 1 000,00 грн., то розмір винагороди має бути не менше 200,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу акцій для юридичних осіб (на фондовій біржі) */**:

0,50% від суми договору. Якщо вказана сума становить більше 5 000,00 грн., то розмір винагороди має бути не менше 500,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу акцій для юридичних осіб (поза фондовою біржею) **:

0,50% від суми укладеного договору. Якщо вказана сума становить більше 1 000,00 грн., то розмір винагороди має бути не менше 500,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу облігацій для фізичних осіб (на фондовій біржі або поза фондовою біржею):

0,10% від суми договору до (включно) 1 000 000,00 грн., але не меньше 200,00 грн. та не більше 500,00 грн.

0,10% від суми договору від 1 000 000,01 грн., але не більше 2 500,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу облігацій для юридичних осіб (на фондовій біржі або поза фондовою біржею) **/***:

0,25% від суми договору до (включно) 500 000,00 грн., але не меньше 500,00 грн.

0,20% від суми договору від 500 000,01 грн., до 2 500 000,00 грн.

0,15% від суми договору від 2 500 000,01 грн., до 5 000 000,00 грн.

0,10% від суми договору від 5 000 000,01 грн.

Комісійна винагорода Торговця щодо купівлі/продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування:

0,70 % від суми договору, якщо така сума перевищує 100 000,00 грн.;

1,00 % від суми договору, якщо така сума не перевищує 100 000,00 грн., але не меньше 50,00 грн.

Комісійна винагорода Торговця за блокування/розблокування грошових коштів на організаторі торгівлі для юридичних та фізичних осіб:

10,00 грн. за одну операцію.

Комісійна винагорода Торговця за виведення грошових коштів з брокерського рахунку в банк для юридичних та фізичних осіб:

10,00 грн. (у разі закриття брокерського рахунку при остаточному виведенні наявних грошових коштів менше 10,00 грн – безкоштовно) за одну операцію.

Послуги реєстрації (відкриттю та веденню обліку) окремого клірингового рахунку в Розрахунковому центрі:

200,00 грн. одноразово та 50,00 грн. щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем реєстрації такого рахунку.

Послуги по зняттю з реєстрації (закриттю) окремого клірингового рахунку в Розрахунковому центрі:

200,00 грн. одноразово.

 

* Застосовується для всіх договорів щодо ідентичного цінного паперу, укладених протягом однієї торговельної сесії, відповідно окремо на продаж та на купівлю.

 

** Якщо розрахована винагорода перевищує 10 000,00 грн., то остаточний розмір винагороди може бути договірним, але не менше 10 000,00 грн.

 

*** Розраховується наростаючим підсумком, виходячи з загальної суми договору, що припадає на кожний із діапазонів.