До уваги клієнтів депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал»

24.11.2016

Шановний депоненте,

повідомляємо, що з 17.11.2016 депозитарні установи розпочинають виконання вимог пункту 22  розділу IX Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

23.04.2013 N 735:

"22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав."

З порядком, строками та обсягами надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів відповідної депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав, Ви можете ознайомитись за наступним посиланням.

 

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»