До уваги клієнтів депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал»

29.07.2015

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» як Депозитарною установою, з метою покращення рівня обслуговування депонентів, внесено зміни до пункту 8.10 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом доповнення пункту новим абзацом такого змісту: «У разі бажання отримання Депонентом в гривні сум дивідендів (доходів), що виплачуються в іноземній валюті, продаж такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком.».