Райффайзен Банк

SUMMARY

Market Price ($) 0.0062
Market Cap ($m) 378
Акції 61,495,162,580
Code BAVL

Recommendations

FV ($) ****
Upside (%) ****
Recommendation ****
Indicator 2018 2019 2020 2021 2022
Sales ($m) 401 385 *** *** ***
Net Income ($m) 185 153 *** *** ***
Book Value ($m) 556 463 *** *** ***
Indicator 2018 2019 2020 2021 2022
П/E 2.04 2.48 *** *** ***
П/Книга 0.68 0.82 *** *** ***
ROE(%) - 29.9% *** *** ***

Останні новини про Райффайзен Банк

Feb 10, 2022
| Банки

Райффайзен Банк повідомив про зниження рентабельності у 4кв21

За попередніми даними НБУ у 4 кварталі 2021 р. Райффайзен Банк отримав 1,14 млрд грн ($43 млн, -18% кв/кв) прибутку, таким чином, чистий прибуток банку за 2021 р. зріс на 18% р/р до 4,86 млрд грн ($178 млн). Сумарні активи банку (в гривні) зросли на 10% кв/кв і 23% р/р, а чистий обсяг кредитів збільшився на 15% кв/кв і 50% р/р. Обсяг депозитів (в гривні) підви­щився на 5% кв/кв і 22% р/р. Чиста процентна маржа (в гривні), розрахована на базі чис­тих процентних активів, становила 8,4% (+0,8 п.п. кв/кв), за 2021 рік вона склала 7,8% (-0,3 п.п. р/р). Показник Витрати/Доходи зріс на 11 п.п. кв/кв до 60% (53% за 2021р.,; +1 п.п. р/р). Вартість ризику (в річному вимірі) склала у 4кв21 1,3% проти +0,4 у 3кв21, що було спричинено вивіль­ненням резервів (0,1% в 2021 проти 1,4% в 2020). Загальний коефіцієнт адекватності капіталу (за НБУ) знизився до 13,7% (-2,7 п.п. кв/кв та -4,3 п.п. р/р). (Банк)
Oct 29, 2021
| Банки

Райффайзен Банк покращив показники рентабельності у 3 кварталі

Райффайзен Банк опублікував звітність за 3 квартал (окрему за МСБО, не підтверд­же­ну аудитом), згідно якої чистий прибуток зріс на 11% кв/кв до 1,4 млрд грн ($51 млн), завдяки чому за 9 місяців він склав 3,7 млрд грн ($135 млн), що на 19% більше ніж в минулому році. Сумарні активи банку (в гривні) зросли на 2% кв/кв і 16% р/р, а чистий обсяг кредитів збільшився на 9% кв/кв і 36% р/р. Обсяг депозитів (в гривні) підвищився на 4% кв/кв і 21% р/р. Чиста процентна маржа (в гривні), розрахована на базі чистих процентних активів, стано­ви­ла 7,6% (без змін кв/кв), за 9 місяців вона склала 7,4% (-1,0 п.п. р/р). Показник Витрати/Доходи підвищився на 2 п.п. до 49% (49% за 9М21; +3 п.п. р/р). Вартість ризику (в річному вимірі) склала 0,4% (не змінилася кв/кв), що стало результатом вивільнення резервів (0,2% за 9М21 проти 1,1% за 9М20). Обсяг прострочених креди­тів на кінець третього кварталу знаходився на рівні 2,8% (-0,4 п.п. кв/кв і -5,5 п.п. р/р), при цьому коефіцієнт покрит­тя втрат по креди­там склав 101% (+1 п.п. кв/кв і +26 п.п. р/р). Загальний коефіцієнт адекватності капіталу (за НБУ) становив 16,4% (-0,1 п.п. кв/кв та -0,2 п.п. р/р).
Зверніться до нас за телефоном +38 (044) 490 7120 для отримання додаткової інформації

або