Регуляторна інформація

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2020 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2019 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2018 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2017 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2016 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2015 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2014 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2013 р.
Аудиторський висновок; Форма 1 - Баланс; Форма 2 - Звіт про фінансові результати; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів; Форма 4 - Звіт про власний капітал; Форма 5 - Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2012 р.
Аудиторський висновок (.pdf); Форма 1 - Баланс; Форма 2 - Звіт про фінансові результати; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів; Форма 4 - Звіт про власний капітал; Форма 5 - Примітки до фінансової звітності (.pdf


Ліцензії СП ТОВ "Драгон Капітал"

Ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності АЕ №185217, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення дилерської діяльності АЕ №185218, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на діяльність з управління цінними паперами №1453, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення андеррайтингу АЕ №185219, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286513 від 08.10.2013 р.;