Шановний Депоненте,

19.11.2021
Звертаємо Вашу увагу, що главу 1 розділу VII Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» доповнено пунктом 4 у такій редакції:
  1. Депозитні сертифікати банку, що зараховуються на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску, обліковуються з відповідним обмеженням обігу на період до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм та депонування глобального сертифіката. Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.»